Terug Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones)

2023_CBS_01024 - 1.811.122.5 - Aanvullend verkeersreglement: instellen blauwe zone Pleinstraat

2023_CBS_01023 - 1.811.122.5 - Aanvullend verkeersreglement: instellen blauwe zone Kerkstraat

2023_CBS_01022 - 1.811.122.5 - Aanvullend verkeersreglement: bijkomende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een beperking in de Cardijnlaan en Kapelaan Francklaan

2023_CBS_01021 - 1.811.122.0 - Aanvullend verkeersreglement: uitbreiden snelheidsbeperking 50 km/u op Pastoor Mellaertsstraat tot kruispunt Lammeneelstraat

2023_CBS_01019 - 1.811.122.0 - Aanvullend verkeersreglement: fietsstraat 's Gravenhagestraat

2023_CBS_01020 - 1.811.122.0 - Aanvullend verkeersreglement: fietsstraat Kruislei

2023_CBS_01018 - 1.811.122.5 - Aanvullend verkeersreglement: doortrekken enkelrichting in Oude Steenweg tussen Groenhoek en Lochtstraat

2023_CBS_00631 - 1.811.122.5 - Aanvullend verkeersreglement: invoeren schoolstraat in Dulft

2023_CBS_00455 - 1.811.122.3 - Aanvullend verkeersreglement verplaatsen bebouwde kom en verlengen zone 50 op Kleine Steenweg

2023_CBS_00319 - 1.811.122.5 - Aanvullend verkeersreglement: instellen blauwe zone op parking Biekorfstraat

2023_CBS_00318 - 1.811.122.5 - Aanvullend verkeersreglement: verbod voor doorgaand verkeer op Lauwrijkstraat

2023_CBS_00317 - 1.811.122.5 - Aanvullend verkeersreglement: bijkomende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een beperking in de Bergstraat

2023_CBS_00068 - 1.811.122.3 - Aanvullend verkeersreglement instellen blauwe zone Jozef Weynsstraat (Berkenhof)

2022_CBS_02678 - 1.811.122.0 - Aanvullend verkeersreglement: parkeren voorbehouden voor elektrische voertuigen Neerweg 4

2022_CBS_02677 - 1.811.122.0 - Aanvullend verkeersreglement: tonnagebeperking zone Werft/Spek

2022_CBS_02552 - 1.811.122.4 - Tijdelijk aanvullend verkeersreglement voorrangswijziging kruispunt Nieuwendijk-Krombeekweg-'s Herenweg

2022_CBS_02468 - 1.811.122.0 - Aanvullend verkeersreglement: parkeerverbod Kasteeldreef en Ter Laeken

2022_CBS_02340 - 1.811.122.0 - Aanvullend verkeersreglement: parkeerplaats voorbehouden voor personen met een beperking t.h.v. KTTC

2022_CBS_02100 - 1.811.122.0 - Aanvullend verkeersreglement: parkeerverbod voor kerk Schriek

2022_CBS_01483 - 1.811.122.0 - Aanvullend verkeersreglement uitbreiding bebouwde kom Isschotweg

2022_CBS_01482 - 1.811.122.0 - Aanvullend verkeersreglement verkeerscirculatie Kerkhofstraat

2022_CBS_01481 - 1.811.122.0 - Aanvullend verkeersreglement fietsstraat Oude Godstraat

2022_CBS_01239 - 1.811.122.0 - Aanvullend verkeersreglement fietsstraat Groenstraat

2022_CBS_01131 - 1.811.122.0 - Aanvullend verkeersreglement: realiseren tijdelijke knip Lerrekensstraat

2022_CBS_01130 - 1.811.122.0 - Aanvullend verkeersreglement: weghalen parkeerverbod deel Averegtenlaan

2022_CBS_01078 - 1.811.122.0 - Aanvullend verkeersreglement: wijziging bebouwde kom Wiekevorst

2022_CBS_01077 - 1.811.122.0 - Aanvullend verkeersreglement: parkeren voorbehouden voor elektrische voertuigen Eglantierstraat

2022_CBS_00804 - 1.811.122.0 - Aanvullend verkeersreglement: afbakening zone met vrachtwagenverbod tussen N10 en spoorweg

2022_CBS_00621 - 1.811.122.0 - Aanvullend verkeersreglement: parkeren Binderslaan enkel voor personenvoertuigen

2022_CBS_00339 - 1.811.122.0 - Aanvullend verkeersreglement eenrichtingsverkeer Groenstraat

2022_CBS_00249 - 1.811.122.0 - Aanvullend verkeersreglement: afbakening zone maandagmarkt parkeerregulering

2022_CBS_00117 - 1.811.122.0 - Aanvullend verkeersreglement: zone 30 Frans Coeckelbergsstraat

1 tot 32 van 32 resultaten