Terug Retributiereglement

2024_CBS_01293 - 1.713.01 - Index tarieven retributiereglementen - schooljaar

2024_GR_00125 - 1.713.554 - Retributiereglement activiteitenaanbod sport

2024_GR_00124 - 2.079.1.855.35 - Retributiereglement sportaccommodatie

2024_GR_00122 - 1.713.554 - Retributiereglement verhuur computerinfrastructuur Oude Godstraat 1

2024_GR_00121 - 1.713.558 - Retributiereglement administratiekost cursuscentrum

2024_GR_00120 - 1.713.554 - Retributiereglement artikelen en activiteiten cursuscentrum

2024_RVB_AGB_00006 - 2.079.1.713.554 - Retributiereglement activiteitenaanbod sport + delegatie vaststelling tarieven categorie 4

2024_RVB_AGB_00007 - 2.079.1.855.35 - Goedkeuring aanpassing retributiereglement en huishoudelijk reglement sportaccommodatie

2024_GR_00079 - 1.713.555 - Wijziging retributiereglement inname openbaar domein

2024_CBS_00860 - 1.777.614.2 - Retributie verkoop herbruikbare tassen - project 'Verminderen van wegwerpplastiek op markten'

2024_CBS_00536 - 1.713.554 - Retributies Toerisme 2024

2024_GR_00058 - 2.079.1.713.554 - Aanpassing retributiereglement Cultuurcentrum Zwaneberg in functie van btw-reglementering

2024_RMW_00007 - 1.842.1.713.554 - Retributie op training ‘praten met pubers’ - Huis van het Kind

2024_RVB_AGB_00001 - 2.079.1.713.554 - Aanpassing retributiereglement CC Zwaneberg in functie van btw-reglementering

2024_GR_00028 - 1.713.558 - Ingebruikname Vastgoedinformatieplatform en vernieuwing retributiereglement vastgoedinformatie

2023_CBS_02715 - 1.713.01 - Index tarieven retributiereglementen - kalenderjaar

2023_GR_00338 - 1.713.558 - Retributiereglement op administratieve stukken afgeleverd door team Burgerzaken

2023_GR_00333 - 1.713.555 - Retributiereglement standplaatsen op openbaar domein

2023_GR_00332 - 1.811.122.56 - Parkeerretributiereglement

2023_GR_00325 - 1.713.552 - Aanpassing retributiereglement op inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op recyclagepark en verkoop producten

2023_RMW_00039 - 1.842.073.538 - Minimale levering aardgas en elektriciteit 2023-2024

2023_CBS_01336 - 1.713.554 - Retributies Toerisme

2023_GR_00187 - 1.713.554 - Retributiereglement buitenschoolse kinderopvang en speelpleinwerking

2023_GR_00180 - 1.851.378.15 - Retributiereglement ontlenen instrumenten gemeentelijke academies

2023_GR_00164 - 1.777.614.6 - Vaststelling retributie verkoop huisvuilzakken afvoer mosselschelpen verenigingen

2023_RVB_AGB_00013 - 2.079.1.855.35 - Aanpassing retributiereglement activiteitenaanbod sport

2023_RVB_AGB_00012 - 1.855.36_1.842.78 - Aangepast retributiereglement sportkampen + delegatie tarieven kampen categorie 2

2023_RVB_AGB_00010 - 2.079.1.713.554 - Retributiereglement huur computerklas

2023_RVB_AGB_00009 - 2.079.1.713.554 - Retributiereglement administratiekost cursuscentrum

2023_GR_00138 - 1.855.36_1.842.78 - Goedkeuring aangepast retributiereglement jeugdkampen, workshops en uitstappen

2023_GR_00100 - 1.842.55 - Aanpassing reglement dorpsrestaurant De Dorpskom

2023_RMW_00012 - 1.842.073.538 - Aanpassing bedragen minimale levering aardgas en elektriciteit 2022-2023

2023_RMW_00011 - 1.842.57 - Wijziging huishoudelijk reglement transitwoningen + indexering prijzen

2023_RMW_00010 - 1.842.57 - Opvang Oekraïense vluchtelingen - indexering prijzen

2023_GR_00038 - 1.811.122.56 - Parkeerretributiereglement

2022_GR_00351 - 1.713.115 - Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen elektriciteit en gas op openbaar domein

2022_GR_00350 - 1.842.073.513 - Retributie- en huishoudelijk reglement De Boonmarkt (gedeelte nieuwbouw)

2022_GR_00348 - 1.713.554 - Retributiereglement kampvervoer

2022_GR_00345 - 1.713.558 - Retributiereglement voor administratieve prestaties

2022_GR_00342 - 1.713.558 - Retributiereglement op administratieve stukken afgeleverd door team Burgerzaken

2022_GR_00344 - 1.713.551.4 - Retributiereglement begraafplaatsen

2022_GR_00343 - 1.713.558 - Retributiereglement voornaamswijziging

2022_GR_00347 - 1.842.55 - Goedkeuring reglement dorpsrestaurant De Dorpskom

2022_GR_00346 - 1.778.59 - Retributiereglement woonwagenpark

2022_GR_00341 - 1.713.556 - Retributiereglement huwelijken

2022_GR_00340 - 1.713.558 - Retributiereglement voor prestaties en vergunningen leefomgeving

2022_GR_00338 - 1.713.555 - Retributiereglement inname openbaar domein

2022_GR_00337 - 1.713.555 - Retributiereglement standplaatsen op openbaar domein

2022_GR_00339 - 1.811.122.56 - Parkeerretributiereglement

2022_GR_00336 - 1.713.555 - Retributiereglement gebruik van elektriciteitskasten

2022_GR_00335 - 1.713.552 - Retributie op de ophaling van snoeihout en grofvuil

2022_GR_00334 - 1.713.135 - Retributiereglement verkoop fietslaadkaarten

2022_GR_00333 - 1.713.115 - Retributiereglement baangrachtoverwelvingen

2022_GR_00332 - 1.713.115 - Retributiereglement sluikstorten

2022_GR_00331 - 1.713.554 - Gebruikersreglement en retributies Druk en Uitleen

2022_RVB_AGB_00018 - 1.713.415_1.854.5 - Retributiereglement + delegatie - verkoop honing cultuurcentrum Zwaneberg

2022_RMW_00045 - 1.842.58 - Kennisname verhoging bedrag kilometervergoeding vrijwillige chauffeurs Minder Mobielen Centrale

2022_RMW_00059 - 1.842.500 - Aanpassing reglement sociale kruidenier

2022_GR_00295 - 1.713.558 - Retributiereglement debiteurenbeheer - inningskosten fiscale en niet-fiscale vorderingen - aanpassing

2022_GR_00286 - 1.713.554 - 1.852.11.072 - Gebruikersreglement en retributie regiobibliotheek Rivierenland: aanpassingen en verduidelijkingen

2022_RMW_00056 - 1.842.611.078.2 - Indexering dagprijs Woonzorgcentrum Berkenhof

2022_GR_00260 - 2.079.1.713.554 - Aanpassing reglement zaalhuur Cultuurcentrum Zwaneberg

2022_RVB_AGB_00013 - 2.079.1.713.554 - Aanpassing reglement zaalhuur cultuurcentrum Zwaneberg

2022_GR_00224 - 1.713.554_1.852.11.072 - Gebruikersreglement en retributie regiobibliotheek Rivierenland

2022_RMW_00046 - 1.842.58 - Verhoging bijdrage kilometervergoeding voor klanten gezinszorg

2022_GR_00197 - 1.713.558 - Retributiereglement debiteurenbeheer - inningskosten fiscale en niet-fiscale vorderingen - aanpassing

2022_GR_00168 - 1.777.614.6 - Vaststelling retributie verkoop huisvuilzakken afvoer mosselschelpen verenigingen

2022_RMW_00033 - 1.842.073.526.3 - Retributiereglement debiteurenbeheer - invorderingskosten - aanpassing

2022_RVB_AGB_00012 - 2.079.1.713.558 - Retributiereglement debiteurenbeheer - inningskosten openstaande vorderingen - aanpassing

2022_RVB_AGB_00007 - 2.079.1.713.554 - Retributiereglement sportkampen

2022_RVB_AGB_00006 - 2.079.1.713.554 - Retributiereglement huur gemeentelijke computerklas

2022_CBS_01024 - 1.713.554 - Goedkeuring tarieflijst jeugdkampen, workshops en uitstappen zomer 2022

2022_GR_00146 - 1.713.554 - Goedkeuring retributiereglement jeugdkampen, workshops en uitstappen

2022_GR_00093 - 1.713.555 - Goedkeuring retributiereglement op het gebruik van gemeentelijke ankerpunten 2022-2025

2022_RMW_00017 - 1.842.14 - Toepassing 15% toeslag op gebruikersbijdrage gezinszorg voor prestaties tussen 18 en 20 uur

2022_RVB_AGB_00005 - 2.079.2073.513 - Verhuur en prijsbepaling graszone aan Lichtelei SPC Booischot

2022_RVB_AGB_00002 - 2.079.1.854.5 + 2.079.2.078.553 - Corona - CC Zwaneberg: herziening korting/steunmaatregel ter compensatie voor opgelegde capaciteitsbeperking

2022_RMW_00008 - 1.842.073.538 - Minimale levering aardgas 2021-2022 : kennisname gewijzigde bedragen

1 tot 78 van 78 resultaten