Terug Subsidie, premie, erkenning

2024_GR_00123 - 1.842.12 - Goedkeuring subsidiereglement aankoop vast AED-toestel door Heistse erkende verenigingen, scholen en parochiezalen

2024_RMW_00012 - 1.842.922 - Lokaal opvanginitiatief: aanpassing van leefgelden voor bewoners

2024_GR_00032 - 2.078.51 - Goedkeuring aanpassing voor sportverenigingen binnen subsidiereglement 'Infrastructuurfonds erkende Heistse cultuur-, jeugd- en sportverenigingen'

2023_GR_00355 - 2.075.5 - Reglement prijssubsidies 2024-2025 - autonoom gemeentebedrijf

2023_GR_00341 - 2.078.51 - Goedkeuring overgangsmaatregel subsidie erkende jeugdverenigingen

2023_GR_00274 - 2.078.51 - Goedkeuring subsidiereglementen 'Vorming' en 'Aanpassing infrastructuur' voor erkende Heistse jeugdverenigingen

2023_GR_00272 - 2.078.51 - Goedkeuring aanpassing subsidiereglement 'Culturele jeugdafdelingen'

2023_GR_00273 - 2.078.51 - Goedkeuring nieuw subsidiereglement erkende Heistse jeugdverenigingen

2023_GR_00271 - 2.078.51 - Goedkeuring aanpassing 'Erkenningsreglement voor jeugd-, sport- en socio-culturele verenigingen'

2023_GR_00270 - 2.078.51 - Goedkeuring subsidiereglement voor kleine aanpassingen infrastructuur socio-culturele verenigingen

2023_GR_00268 - 2.078.52 - Goedkeuring aangepast reglement vrijetijdskaart en subsidiereglement vrijetijdskaart voor woonzorgcentra en lokale dienstencentra

2023_GR_00233 - 2.078.52 - Automatische toekenning vrijetijdskaart aan min 18-jarigen

2023_GR_00242 - 2.075.5 - Aanpassing prijssubsidiefactor vanaf 15 september 2023

2023_GR_00185 - 2.078.51 - Goedkeuring aangepast subsidiereglement 'Culturele jeugdafdelingen'

2023_GR_00184 - 2.078.51 - Goedkeuring reglement 'Renteloze lening erkende Heistse cultuur-, jeugd- en sportverenigingen'

2023_GR_00183 - 2.078.51 - Goedkeuring aanpassing subsidiereglement 'Infrastructuurfonds erkende Heistse cultuur-, jeugd- en sportverenigingen'

2023_GR_00139 - 2.078.51 - Goedkeuring aangepast subsidiereglement sportverenigingen

2023_GR_00072 - 1.855.36 - Organisatie van wedstrijden en acties met beloningen

2022_GR_00322 - 2.078.51 - Goedkeuring subsidiereglement 'Naschools sportaanbod voor Heistse secundaire scholen'

2022_GR_00319 - 2.078.51 - Goedkeuring subsidiereglement 'Infrastructuurfonds erkende Heistse cultuur-, jeugd- en sportverenigingen'

2022_GR_00321 - 2.078.51 - Goedkeuring aanpassingen subsidiereglement 'Sporten in kwaliteitsvolle omstandigheden'

2022_GR_00320 - 2.078.51 - Goedkeuring reglement 'Renteloze lening erkende Heistse cultuur-, jeugd- en sportverenigingen'

2022_GR_00316 - 2.078.52 - Vrijetijdskaart: evaluatie samenwerkingsovereenkomst met lokale dienstencentra

2022_GR_00287 - 2.078.51 - Goedkeuring 'Erkenningsreglement voor jeugd-, sport- en socio -culturele verenigingen'

2022_GR_00288 - 2.078.51 - Goedkeuring subsidiereglement 'Basissubsidie erkende Heistse verenigingen'

2022_GR_00102 - 2.078.51 - Goedkeuring subsidiereglement 'Jeugdsportactieplan'

1 tot 26 van 26 resultaten